Freddie Mercury ★ European Tribute Show & Retro Disco Vinyl Only